Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 marca 2019 roku (czwartek) na godzinę 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach VI nadzwyczajną w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.