Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Modliborzyce. Mieszkańcy zadecydowali, że w nowej kadencji w 6 sołectwach funkcje sołtysów będą pełnić nowe osoby, natomiast w 18 obsada tych stanowisk nie zmieni się.

Jednym z najdłużej urzędujących sołtysów był Józef Wielgus, który pełnił tę funkcję w Wierzchowiskach Drugich przez 28 lat. Jego miejsce zajął Paweł Serwatka, który jest najmłodszym sołtysem, prawdopodobnie nie tylko w gminie Modliborzyce. Swoje obowiązki przejął w wieku 18 lat i 5 miesięcy.

Nowe osoby będą pełnić funkcje sołtysów także w sołectwach: Pasieka, Modliborzyce, Michałówka, Lute i Zarajec. W Pasiece sołtysem został Michał Serwatka, który wygrał wybory... 1 głosem. Sołtys Modliborzyc Teresa Kucharczyk jeszcze w ubiegłym roku złożyła rezygnację. Teraz jej miejsce zajęła Katarzyna Głąb. Kolejna kobieta, Izabela Zarzeczna, objęła stanowisko sołtysa w Michałówce, które, po śmierci poprzedniego sołtysa, nie było obsadzone przez kilka ostatnich miesięcy. W sołectwie Lute wybory wygrała Agnieszka Kędziora, a w Zarajcu stanowisko to objęła Izabela Wuczko.

Wśród 24 sołtysów w gminie Modliborzyce jest 10 kobiet i 14 mężczyzn. Panowie stanowią również większość członków nowych rad sołeckich.

Oto pełna lista sołtysów i składy rad sołeckich:

Sołectwo Antolin: sołtys Beata Sulowska, przewodnicząca - Aneta Dolecka, członkowie - Adrian Boczek i Wilhelm Śniegula.

Sołectwo Bilsko: sołtys - Józef Pawlas, przewodnicząca - Dorota Dziadosz, członkowie - Henryk Powęska i Zenobia Lesiewicz.

Sołectwo Brzeziny: sołtys - Jan Pikula, przewodniczący - Józef Dolecki, członkowie - Sławomir Tofil i Jan Krzysztoń.

Sołectwo Ciechocin: sołtys Tadeusz Nalepa, przewodnicząca - Agnieszka Placha, członkowie - Maria Nalepa i Andrzej Matysiak.

Sołectwo Dąbie: sołtys - Krzysztof Stolarz, przewodniczący - Marian Brodowski, członkowie - Józef Flis i Bogdan Stępień.

Sołectwo Felinów: sołtys - Józef Kaproń, przewodniczący - Marek Krzysztoń, członkowie - Ryszard Krzysztoń i Henryk Bryk.

Sołectwo Gwizdów-Kalenne: sołtys - Robert Sembida, przewodniczący - Marcin Dobosz, członkowie - Andrzej Piotrowski i Wojciech Kosikowski.

Sołectwo Lute: sołtys - Agnieszka Kędziora, przewodniczący - Kamil Harsz, członkowie - Łukasz Jewulski i Grzegorz Rychlak.

Sołectwo Majdan-Świnki: sołtys - Iwona Lisowska Iwona, przewodniczący - Kacper Jarosz, członkowie - Zofia Pudło i Anna Lisowska.

Sołectwo Michałówka: sołtys - Izabela Zarzeczna, przewodniczący - Józef Taracha, członkowie - Stanisław Paczos i Ewa Łoszak.

Sołectwo Modliborzyce: sołtys - Katarzyna Głąb, przewodnicząca - Bożena Kiszka, członkowie - Zenobia Trójczak i Aleksander Wołoszyn.

Sołectwo Pasieka: sołtys Michał Serwatka Michał, przewodnicząca - Izabela Biała, członkowie - Mateusz Ślusarski i Karol Serwatka.

Sołectwo Słupie: sołtys - Zbigniew Parcheta, przewodniczący - Andrzej Machulak, członkowie - Bożena Piotrowska i Karol Rychlak.

Sołectwo Stojeszyn Drugi: sołtys - Marcin Kapusta, przewodnicząca - Halina Wielgus, członkowie Bożena Kapusta i Piotr Białek.

Sołectwo Stojeszyn Kolonia: sołtys - Roman Dębniak, przewodniczący - Zbigniew Sroka, członkowie - Sylwia Chołody i Stanisław Skrok.

Sołectwo Stojeszyn Pierwszy: sołtys - Marian Kucia Marian, przewodnicząca Agnieszka Gawinek, członkowie - Krzysztof Grzegórski, Alicja Hapak, Henryk Wieczorek i Bogumił Żuraw.

Sołectwo Węgliska: sołtys - Dorota Pikula Dorota, przewodnicząca - Agnieszka Kołtyś, członkowie - Marta Kamińska i Janina Kamińska.
---
Sołectwo Wierzchowiska Drugie: sołtys - Paweł Serwatka, przewodniczący Stefan Wołoszynek, członkowie - Anna Pawlas i Stanisław Kowal.

Sołectwo Wierzchowiska Pierwsze: sołtys - Ewa Karaś, przewodniczący - Krzysztof Ożóg, członkowie - Agnieszka Lenart i Andrzej Serwatka.

Sołectwo Wolica Druga: sołtys - Danuta Kolasa, przewodnicząca - Barbara Dolecka, członkowie - Edward Jarosz i Daniel Kolasa.

Sołectwo Wolica Kolonia: sołtys - Dariusz Szpyra, przewodnicząca - Maria Kowal, członkowie - Zbigniew Szpyra i Kamil Nosal.

Sołectwo Wolica Pierwsza: sołtys - Wiesław Tes, przewodniczący - Dariusz Łagód, członkowie Adam Błoński i Mariusz Zarzycki.

Sołectwo Kolonia Zamek: sołtys - Krystyna Zimak, przewodnicząca - Magdalena Kaproń, członkowie - Mariusz Dziewa i Mariusz Kędra Mariusz.

Sołectwo Zarajec: sołtys - Izabela Wuczko, przewodnicząca - Katarzyna Miś, członkowie - Lidia Kapusta i Władysław Szyszka.

Podczas zebrań, na których mieszkańcy wybierali sołtysów i rady sołeckie, odbywały się również konsultacje nowych zapisów w statutach. Znajdą się w nich m.in. zapisy o wydłużeniu kadencji z 4 do 5 lat i zmniejszeniu z 20 do 10 procent frekwencji, potrzebnej do podejmowania wiążących decyzji na zebraniach wiejskich. Proponowane zmiany musi jeszcze zatwierdzić Rada Miejska w Modliborzycach.