Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Modliborzycach odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych: