Mieszkańcy miasta i gminy Modliborzyce będą płacić nowe, wyższe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Rada miejska postanowiła, że na obszarach wiejskich zamiast 9 złotych 50 groszy opłata będzie wynosić 14 złotych, natomiast w mieście stawka ta wzrośnie z 10,50 do 15,50.

Zanim radni przystąpili do głosowania w tej sprawie burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik przypomniał, że, zgodnie z ustawą, system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych musi się bilansować, czyli, że wszystkie koszty muszą pokryć mieszkańcy z tak zwanych opłat śmieciowych. - Samorządy nie mogą ani zarabiać, ani dopłacać do tego systemu. Tymczasem w ubiegłym roku koszt obsługi systemu w naszej gminie przekroczył 911 tysięcy złotych, przy wpływach z opłat śmieciowych sięgających niecałych 622 tysięcy. Oznacza to, że do zbilansowania systemu zabrakło około 290 tysięcy złotych - wyjaśniał podczas sesji Witold Kowalik.

Wśród innych przyczyn podwyżki opłat śmieciowych burmistrz Modliborzyc wymienił wzrost ilości śmieci i znaczną różnicę między liczbą zameldowanych mieszkańców gminy, a liczbą osób ujętych w deklaracjach śmieciowych. - W 2018 roku wyprodukowaliśmy o prawie 100 ton śmieci więcej niż w 2017. Z kolei jeśli chodzi o liczbę mieszkańców to z deklaracji śmieciowych wynika, że jest ich o około 1900 mniej niż osób u nas zameldowanych - dodał burmistrz Kowalik.

Nowe stawki opłat śmieciowych mają obowiązywać od 1 lipca.