Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.


Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, pokój nr 6 (I piętro) oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać z w/w strony – Zakładka ZGŁOSZENIA.
DOKUMENTY: (Druki do pobrania również w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach)

Zgłoszenia na usuwanie azbestu

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
01.regulamin 235.27 kb 88 Pobierz Zobacz
02.zgloszenie_lokalizacji 715.10 kb 75 Pobierz Zobacz
03.oswiadczenie_o_braku_sprzeciwu 109.63 kb 77 Pobierz Zobacz