22 maja 2019 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Działacza Kultury. Gospodarzami spotkania byli Starosta Janowski Artur Pizoń i Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: poseł Jerzy Bielecki, Wicestarosta Janowski Michał Komacki, Sekretarz Gminy Modliborzyce Marzena Dolecka – Jocek, wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Janowskiego, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Rady Gminy Modliborzyce, radni Powiatu Janowskiego, dyrektorzy i pracownicy Ośrodków Kultury i Bibliotek z Powiatu Janowskiego.
W trakcie uroczystości wręczono odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaki takie nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnieniu i ochronie kultury. Odznakę przyznał prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a w jego imieniu wręczał Starosta Artuń Pizoń wraz z panami Jerzym Bieleckim i Witoldem Kowalikiem. Odznaki otrzymali: Beata Oleszek, Monika Jargiło, Władysława Machulak, Bronisław Liwak, Jan Jaworski, Henryk Kurzyna, Ryszard Martyna, Andrzej Jakubaszek, Wacław Wojciechowski i Zespół Śpiewaczy z GOK Modliborzyce.
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał także Nagrodę Specjalną za „nieocenione zasługi dla polskiej kultury ludowej” pani Irenie Krawiec. Pani Krawiec otrzymała także nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego. W imieniu marszałka nagrodę „Za całokształt działalności kulturalnej” wręczył poseł Jerzy Bielecki.
Listy gratulacyjne, pamiątkowe albumy i bukiety kwiatów otrzymali zaproszeni na uroczystość dyrektorzy Bibliotek i Ośrodków Kultury z Powiatu Janowskiego.
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach, który nadał oprawę artystyczną całej uroczystości. Już przybywający na spotkanie goście mieli okazję obejrzeć wyświetlane na projektorze filmy, fragmenty koncertów, występów artystów, wszystko związane z działalnością GOK Modliborzyce. Na zakończenie imprezy zaprezentowali się artyści działający przy miejscowym Ośrodku Kultury: Alicja Wąsek - jedna z najmłodszych wokalistek, Zespół Śpiewaczy GOK Modliborzyce - odznaczony w trakcie uroczystości, Krystyna Wójcik - instruktor i animator kultury, Little Swag Princess - formacja tańca nowoczesnego i Ewelina Gąska - wokalistka od lat współpracująca z GOK, zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień. Taka przekrojowa prezentacja działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach spotkała się dużym zainteresowaniem gości.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym artystom gratulujemy. Cieszymy się, że ich pasja, wkład pracy, zaangażowanie w działalność kulturalną regionu spotkało się z tak wielkim uznaniem.

foto:GOK Modliborzyce, tekst:I.Mańka

002-dzk
001-dzk
003-dzk
004-dzk
005-dzk
006-dzk
007-dzk
008-dzk
009-dzk
010-dzk
011-dzk
012-dzk
013-dzk
014-dzk
015-dzk
016-dzk
017-dzk
018-dzk
019-dzk
020-dzk
002-dzk 001-dzk 003-dzk 004-dzk 005-dzk 006-dzk 007-dzk 008-dzk 009-dzk 010-dzk 011-dzk 012-dzk 013-dzk 014-dzk 015-dzk 016-dzk 017-dzk 018-dzk 019-dzk 020-dzk