Maj w kościele katolickim jest miesiącem poświęconym czci Matki Bożej. Każdego dnia wierni śpiewają nabożeństwa majowe popularnie zwane też „majówkami” . Śpiewają je w nie tylko w kościołach ale też przy kapliczkach, przydrożnych figurach, grotach. W majowe wieczory, szczególnie we wsiach słyszy się śpiewaną modlitwę, Litanię Loretańską, która jest główną częścią nabożeństw majowych.

W wielu miejscach w Polsce wytworzyły się swego rodzaju tradycje związane z majówkami. Tak jest też i u nas. Już od 15 lat, w jeden majowy wieczór mieszkańcy wsi z gminy Modliborzyce spotykają się, żeby śpiewać Maryi na chwałę.
Na pomysł takich majówek wpadła pani Krystyna Wójcik, animatorka kultury z GOK w Modliborzycach. „A właściwie ten pomysł mi się przyśnił. Przyszłam z tą myślą, nie wierząc w to, że się komukolwiek spodoba, powiedziałam dyrektorowi, który od razu temu przyklasnął. Zadzwoniłam do księdza Krzysztofa Woźniaka w Brzezinach, jemu też ta idea bardzo się spodobała, ba, nawet zasponsorował kiełbaski dla występujących (oczywiście po majówce). Pełna niepokoju zajęłam się organizacją. Wszystkie zespoły, do których się zwróciłam uznały tę koncepcję za świetną i nie było takiego, który by odmówił udziału, łącznie z chórem w Wierzchowiskach” mówi pani Krystyna Wójcik.
I tak już od 15 lat, według scenariusza pani Krystyny, odbywają się tradycyjne majówki, rozszerzone o pieśni Maryjne wykonywane przez zespoły. W każdym roku w innej wsi, w innym miejscu. Ich mieszkańcy sami zwracają się do Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach o organizację majówki u nich. „Zespoły wykonują po dwie pieśni a miejscowe kobiety śpiewają całą majówkę, prowadzą ją. Społeczność danej miejscowości, na koniec częstuje gości przysłowiową kiełbaską”. Pomysł „wędrujących majówek” śpiewanych przy kapliczkach czy figurach, z udziałem zespołów ludowych bardzo się spodobał również mieszkańcom okolicznych gmin i one też od niedawna ten zwyczaj wprowadzają u siebie.
W tym roku „wędrująca majówka” była 30 maja w Stojeszynie Drugim. Zgodnie z tradycją odśpiewana przez księdza wraz z mieszkańcami Stojeszyna a potem, pieśni Maryjne zaśpiewały lub zagrały zaproszeni. Były to: Zespół Śpiewaczy z GOK Modliborzyce, chór parafialny z Wierzchowisk, Stefania Suchora ze Stojeszyna, zespół „Janowianki” z Janowa Lubelskiego, „Kowalanki” z Kowalina, „Kocudzanki” z Kocudzy, „Piłatczanki” z Piłatki, „Marianki” z Kocudzy, „Kawęczynianki” z Kawęczyna, „Facelia” z Wierzchowisk, Stefan Maziarczyk z Andrzejowa i orkiestra dęta GOK. Nagłośnienie i obsługę techniczną zapewnił GOK Modliborzyce. Poczęstunek zorganizowali mieszkańcy Stojeszyna. Wszyscy uczestnicy majówki, zespoły, soliści, gospodarze, robią to za darmo i tym większe należą im się podziękowania i słowa uznania. Zdjęcia i krótkie filmiki z majówki w Stojeszynie Drugim mogą państwo obejrzeć na fanpagu Modliborzyce – miasto i gmina, zapraszamy.

foto, tekst: I.Mańka

majowka-w-Stojeszynie01
majowka-w-Stojeszynie02
majowka-w-Stojeszynie03
majowka-w-Stojeszynie04
majowka-w-Stojeszynie05
majowka-w-Stojeszynie06
majowka-w-Stojeszynie07
majowka-w-Stojeszynie08
majowka-w-Stojeszynie09
majowka-w-Stojeszynie10
majowka-w-Stojeszynie11
majowka-w-Stojeszynie12
majowka-w-Stojeszynie13
majowka-w-Stojeszynie14
majowka-w-Stojeszynie15
majowka-w-Stojeszynie16
majowka-w-Stojeszynie17
majowka-w-Stojeszynie18
majowka-w-Stojeszynie19
majowka-w-Stojeszynie20
majowka-w-Stojeszynie21
majowka-w-Stojeszynie22
majowka-w-Stojeszynie23
majowka-w-Stojeszynie24
majowka-w-Stojeszynie25
majowka-w-Stojeszynie26
majowka-w-Stojeszynie27
majowka-w-Stojeszynie28
majowka-w-Stojeszynie29
majowka-w-Stojeszynie30
majowka-w-Stojeszynie31
majowka-w-Stojeszynie32
majowka-w-Stojeszynie33
majowka-w-Stojeszynie34
majowka-w-Stojeszynie35
majowka-w-Stojeszynie36
majowka-w-Stojeszynie37
majowka-w-Stojeszynie38
majowka-w-Stojeszynie39
majowka-w-Stojeszynie40
majowka-w-Stojeszynie41
majowka-w-Stojeszynie42
majowka-w-Stojeszynie43
majowka-w-Stojeszynie44
majowka-w-Stojeszynie45
majowka-w-Stojeszynie46
majowka-w-Stojeszynie47
majowka-w-Stojeszynie48
majowka-w-Stojeszynie01 majowka-w-Stojeszynie02 majowka-w-Stojeszynie03 majowka-w-Stojeszynie04 majowka-w-Stojeszynie05 majowka-w-Stojeszynie06 majowka-w-Stojeszynie07 majowka-w-Stojeszynie08 majowka-w-Stojeszynie09 majowka-w-Stojeszynie10 majowka-w-Stojeszynie11 majowka-w-Stojeszynie12 majowka-w-Stojeszynie13 majowka-w-Stojeszynie14 majowka-w-Stojeszynie15 majowka-w-Stojeszynie16 majowka-w-Stojeszynie17 majowka-w-Stojeszynie18 majowka-w-Stojeszynie19 majowka-w-Stojeszynie20 majowka-w-Stojeszynie21 majowka-w-Stojeszynie22 majowka-w-Stojeszynie23 majowka-w-Stojeszynie24 majowka-w-Stojeszynie25 majowka-w-Stojeszynie26 majowka-w-Stojeszynie27 majowka-w-Stojeszynie28 majowka-w-Stojeszynie29 majowka-w-Stojeszynie30 majowka-w-Stojeszynie31 majowka-w-Stojeszynie32 majowka-w-Stojeszynie33 majowka-w-Stojeszynie34 majowka-w-Stojeszynie35 majowka-w-Stojeszynie36 majowka-w-Stojeszynie37 majowka-w-Stojeszynie38 majowka-w-Stojeszynie39 majowka-w-Stojeszynie40 majowka-w-Stojeszynie41 majowka-w-Stojeszynie42 majowka-w-Stojeszynie43 majowka-w-Stojeszynie44 majowka-w-Stojeszynie45 majowka-w-Stojeszynie46 majowka-w-Stojeszynie47 majowka-w-Stojeszynie48