PARAFIALNY DZIEŃ RODZINY 2019
Brzeziny Stojeszyńskie - Stojeszyn Pierwszy - Potoczek
W dniu 2 czerwca 2019r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stojeszynie Pierwszym odbył się kolejny Parafialny Dzień Rodziny. Było to już dziewiąte takie spotkanie od pamiętnej daty nadania szkole imienia Jana Pawła II. Dla społeczności szkolnej był to dzień radości, którą pragnęli podzielić się z licznie przybyłymi gośćmi i parafianami.

Organizatorzy tym uroczystym dniem chcieli wpisać się także w obchody 80 rocznicy wybuchy II wojny światowej, przywracając i czcząc pamięć wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Nawiązali również do 20 rocznicy pobytu papieża Polaka w Sandomierzu. Uroczystość rozpoczęła się plenerową Mszą św. sprawowaną przez dziekana Dekanatu Modliborzyckiego, a jednocześnie proboszcza Parafii Brzeziny Stojeszyńskie ks. kan. Krzysztofa Woźniaka, który w swej homilii tak mocno podkreślił rolę rodziny w kształtowaniu wartości i postaw obywatelskich w życiu społecznym powołując się na słowa św. Jana Pawła II: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”, które były mottem Parafialnego Dnia Rodziny.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała pani Małgorzata Wisińska – dyrektor szkoły. Szyku i podniosłego tonu uroczystości dodawały poczty sztandarowe szkół noszących im. Jana Pawła II. Rangę uroczystości podnieśli przybyli goście: Wicestarosta Powiatu Janowskiego pan Michał Komacki wraz z radnym panem Piotrem Rogożą, burmistrz Modliborzyc pan Witold Kowalik z małżonką, przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Modliborzyce, dyrektorzy szkół z terenu gminy Modliborzyce i inni zaproszeni goście oraz pan Jan Brzozowski - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Idea przewodnia Parafialnego Pikniku Rodzinnego to w szczególności wspólne spotkanie i świętowanie w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
W części artystycznej oprócz motywu patriotycznego związanego z rocznicą wybuchu II wojny światowej miały miejsce liczne występy. W tym szczególnym dniu dzieci i młodzież z obydwu szkół piosenką, tańcem czy wierszem podziękowali swoim rodzicom, babciom i dziadkom za miłość, trud i oddanie.
Ważnym punktem programu był występ Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego„ Wrzesień 1939r.” Jastkowice. Panowie zaprezentowali kilka utworów partiotyczno – religijnych oraz elementy musztry żołnierskiej. Niespodzianką był wspólnie odtańczony walczyk.
Bardzo widowiskowy był również pokaz ratownictwa medycznego profesjonalnie wykonany przez druhów strażaków, a zarazem absolwentów wcielonych do służby OSP w Stojeszynie Pierwszym.
Atrakcjom Parafialnego Dnia Rodziny towarzyszył mecz piłkarski: dorośli kontra uczniowie, rozegrany na boisku szkolnym. Dzieci i młodzież korzystali ze zjeżdżalni i euro-bunge.
Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy prac konkursu plastycznego pod hasłem „Św. Jan Paweł II – Patron Rodziny”, w którym brali udział uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, rodzeństwem ze szkół w Stojeszynie Pierwszym i Potoczku.
Dla wszystkich przybyłych przygotowany był poczęstunek: bigos, kiełbaski, ciasta i lody.
Zwieńczeniem Parafialnego Dnia Rodziny był wspólnie odśpiewany Apel Jasnogórski i błogosławieństwo ks. proboszcza.

Gospodarze imprezy serdecznie dziękują przybyłym gościom, Radzie Rodziców i sponsorom. Serdeczne podziękowania składamy Panu Andrzejowi Rządowi dyrektorowi GOK w Modliborzycach oraz Hubertowi Ryfińskiemu za obsługę nagłośnienia i pomoc w przygotowaniu imprezy.
Dziękujemy rodzicom za pomoc oraz następującym sponsorom:
• Burmistrzowi Gminy Modliborzyce Witoldowi Kowalikowi,
• Staroście Powiatu Janowskiego Arturowi Pizoniowi,
• Wójtowi Gminy Potok Wielki Leszkowi Nosalowi ,
• Proboszczowi Parafii Brzeziny ks. Krzysztofowi Woźniakowi,
• Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku Janowi Brzozowskiemu,
• Właścicielom Zakładu MATTHIAS Sp.zo.o,
• Właścicielom marketu „Koja” w Modliborzycach,
• Właścicielom Piekarni S.C. Andrzej i Monika Tomala,
• Firmie „Polaris” ,
• OSP w Stojeszynie Pierwszym za czuwanie nad bezpieczeństwem podczas imprezy,
• Państwu Dorocie i Robertowi Kwietniom.

koordynator imprezy: Monika Brzozowska

Stojeszyn-Dzie-Rodziny02
Stojeszyn-Dzie-Rodziny01
Stojeszyn-Dzie-Rodziny03
Stojeszyn-Dzie-Rodziny04
Stojeszyn-Dzie-Rodziny05
Stojeszyn-Dzie-Rodziny06
Stojeszyn-Dzie-Rodziny07
Stojeszyn-Dzie-Rodziny08
Stojeszyn-Dzie-Rodziny09
Stojeszyn-Dzie-Rodziny10
Stojeszyn-Dzie-Rodziny11
Stojeszyn-Dzie-Rodziny12
Stojeszyn-Dzie-Rodziny13
Stojeszyn-Dzie-Rodziny14
Stojeszyn-Dzie-Rodziny15
Stojeszyn-Dzie-Rodziny16
Stojeszyn-Dzie-Rodziny17
Stojeszyn-Dzie-Rodziny18
Stojeszyn-Dzie-Rodziny19
Stojeszyn-Dzie-Rodziny20
Stojeszyn-Dzie-Rodziny21
Stojeszyn-Dzie-Rodziny22
Stojeszyn-Dzie-Rodziny23
Stojeszyn-Dzie-Rodziny24
Stojeszyn-Dzie-Rodziny25
Stojeszyn-Dzie-Rodziny26
Stojeszyn-Dzie-Rodziny27
Stojeszyn-Dzie-Rodziny28
Stojeszyn-Dzie-Rodziny29
Stojeszyn-Dzie-Rodziny30
Stojeszyn-Dzie-Rodziny31
Stojeszyn-Dzie-Rodziny32
Stojeszyn-Dzie-Rodziny33
Stojeszyn-Dzie-Rodziny34
Stojeszyn-Dzie-Rodziny35
Stojeszyn-Dzie-Rodziny36
Stojeszyn-Dzie-Rodziny37
Stojeszyn-Dzie-Rodziny38
Stojeszyn-Dzie-Rodziny39
Stojeszyn-Dzie-Rodziny40
Stojeszyn-Dzie-Rodziny41
Stojeszyn-Dzie-Rodziny42
Stojeszyn-Dzie-Rodziny43
Stojeszyn-Dzie-Rodziny44
Stojeszyn-Dzie-Rodziny45
Stojeszyn-Dzie-Rodziny46
Stojeszyn-Dzie-Rodziny47
Stojeszyn-Dzie-Rodziny48
Stojeszyn-Dzie-Rodziny49
Stojeszyn-Dzie-Rodziny50
Stojeszyn-Dzie-Rodziny51
Stojeszyn-Dzie-Rodziny52
Stojeszyn-Dzie-Rodziny53
Stojeszyn-Dzie-Rodziny54
Stojeszyn-Dzie-Rodziny55
Stojeszyn-Dzie-Rodziny56
Stojeszyn-Dzie-Rodziny57
Stojeszyn-Dzie-Rodziny58
Stojeszyn-Dzie-Rodziny59
Stojeszyn-Dzie-Rodziny60
Stojeszyn-Dzie-Rodziny61
Stojeszyn-Dzie-Rodziny62
Stojeszyn-Dzie-Rodziny63
Stojeszyn-Dzie-Rodziny64
Stojeszyn-Dzie-Rodziny65
Stojeszyn-Dzie-Rodziny66
Stojeszyn-Dzie-Rodziny67
Stojeszyn-Dzie-Rodziny68
Stojeszyn-Dzie-Rodziny69
Stojeszyn-Dzie-Rodziny70
Stojeszyn-Dzie-Rodziny71
Stojeszyn-Dzie-Rodziny72
Stojeszyn-Dzie-Rodziny73
Stojeszyn-Dzie-Rodziny74
Stojeszyn-Dzie-Rodziny75
Stojeszyn-Dzie-Rodziny76
Stojeszyn-Dzie-Rodziny77
Stojeszyn-Dzie-Rodziny78
Stojeszyn-Dzie-Rodziny79
Stojeszyn-Dzie-Rodziny80
Stojeszyn-Dzie-Rodziny81
Stojeszyn-Dzie-Rodziny82
Stojeszyn-Dzie-Rodziny83
Stojeszyn-Dzie-Rodziny84
Stojeszyn-Dzie-Rodziny85
Stojeszyn-Dzie-Rodziny86
Stojeszyn-Dzie-Rodziny87
Stojeszyn-Dzie-Rodziny88
Stojeszyn-Dzie-Rodziny89
Stojeszyn-Dzie-Rodziny90
Stojeszyn-Dzie-Rodziny91
Stojeszyn-Dzie-Rodziny92
Stojeszyn-Dzie-Rodziny93
Stojeszyn-Dzie-Rodziny94
Stojeszyn-Dzie-Rodziny95
Stojeszyn-Dzie-Rodziny96
Stojeszyn-Dzie-Rodziny97
Stojeszyn-Dzie-Rodziny98
Stojeszyn-Dzie-Rodziny99
Stojeszyn-Dzie-Rodziny02 Stojeszyn-Dzie-Rodziny01 Stojeszyn-Dzie-Rodziny03 Stojeszyn-Dzie-Rodziny04 Stojeszyn-Dzie-Rodziny05 Stojeszyn-Dzie-Rodziny06 Stojeszyn-Dzie-Rodziny07 Stojeszyn-Dzie-Rodziny08 Stojeszyn-Dzie-Rodziny09 Stojeszyn-Dzie-Rodziny10 Stojeszyn-Dzie-Rodziny11 Stojeszyn-Dzie-Rodziny12 Stojeszyn-Dzie-Rodziny13 Stojeszyn-Dzie-Rodziny14 Stojeszyn-Dzie-Rodziny15 Stojeszyn-Dzie-Rodziny16 Stojeszyn-Dzie-Rodziny17 Stojeszyn-Dzie-Rodziny18 Stojeszyn-Dzie-Rodziny19 Stojeszyn-Dzie-Rodziny20 Stojeszyn-Dzie-Rodziny21 Stojeszyn-Dzie-Rodziny22 Stojeszyn-Dzie-Rodziny23 Stojeszyn-Dzie-Rodziny24 Stojeszyn-Dzie-Rodziny25 Stojeszyn-Dzie-Rodziny26 Stojeszyn-Dzie-Rodziny27 Stojeszyn-Dzie-Rodziny28 Stojeszyn-Dzie-Rodziny29 Stojeszyn-Dzie-Rodziny30 Stojeszyn-Dzie-Rodziny31 Stojeszyn-Dzie-Rodziny32 Stojeszyn-Dzie-Rodziny33 Stojeszyn-Dzie-Rodziny34 Stojeszyn-Dzie-Rodziny35 Stojeszyn-Dzie-Rodziny36 Stojeszyn-Dzie-Rodziny37 Stojeszyn-Dzie-Rodziny38 Stojeszyn-Dzie-Rodziny39 Stojeszyn-Dzie-Rodziny40 Stojeszyn-Dzie-Rodziny41 Stojeszyn-Dzie-Rodziny42 Stojeszyn-Dzie-Rodziny43 Stojeszyn-Dzie-Rodziny44 Stojeszyn-Dzie-Rodziny45 Stojeszyn-Dzie-Rodziny46 Stojeszyn-Dzie-Rodziny47 Stojeszyn-Dzie-Rodziny48 Stojeszyn-Dzie-Rodziny49 Stojeszyn-Dzie-Rodziny50 Stojeszyn-Dzie-Rodziny51 Stojeszyn-Dzie-Rodziny52 Stojeszyn-Dzie-Rodziny53 Stojeszyn-Dzie-Rodziny54 Stojeszyn-Dzie-Rodziny55 Stojeszyn-Dzie-Rodziny56 Stojeszyn-Dzie-Rodziny57 Stojeszyn-Dzie-Rodziny58 Stojeszyn-Dzie-Rodziny59 Stojeszyn-Dzie-Rodziny60 Stojeszyn-Dzie-Rodziny61 Stojeszyn-Dzie-Rodziny62 Stojeszyn-Dzie-Rodziny63 Stojeszyn-Dzie-Rodziny64 Stojeszyn-Dzie-Rodziny65 Stojeszyn-Dzie-Rodziny66 Stojeszyn-Dzie-Rodziny67 Stojeszyn-Dzie-Rodziny68 Stojeszyn-Dzie-Rodziny69 Stojeszyn-Dzie-Rodziny70 Stojeszyn-Dzie-Rodziny71 Stojeszyn-Dzie-Rodziny72 Stojeszyn-Dzie-Rodziny73 Stojeszyn-Dzie-Rodziny74 Stojeszyn-Dzie-Rodziny75 Stojeszyn-Dzie-Rodziny76 Stojeszyn-Dzie-Rodziny77 Stojeszyn-Dzie-Rodziny78 Stojeszyn-Dzie-Rodziny79 Stojeszyn-Dzie-Rodziny80 Stojeszyn-Dzie-Rodziny81 Stojeszyn-Dzie-Rodziny82 Stojeszyn-Dzie-Rodziny83 Stojeszyn-Dzie-Rodziny84 Stojeszyn-Dzie-Rodziny85 Stojeszyn-Dzie-Rodziny86 Stojeszyn-Dzie-Rodziny87 Stojeszyn-Dzie-Rodziny88 Stojeszyn-Dzie-Rodziny89 Stojeszyn-Dzie-Rodziny90 Stojeszyn-Dzie-Rodziny91 Stojeszyn-Dzie-Rodziny92 Stojeszyn-Dzie-Rodziny93 Stojeszyn-Dzie-Rodziny94 Stojeszyn-Dzie-Rodziny95 Stojeszyn-Dzie-Rodziny96 Stojeszyn-Dzie-Rodziny97 Stojeszyn-Dzie-Rodziny98 Stojeszyn-Dzie-Rodziny99