,,Przyroda sama prowadzi, jeśli pragnie się ją poznać”- Włodzimierz Sedlak

31 maja 2019 r. uczniowie klas 1-7 PSP im. Orła Białego w Modliborzycach spotkali się z przyrodnikiem p. Sebastianem Sobowcem – fotografem, autorem książek, m.in. ,,Do zobaczenia w lesie”, ,,Słownik przyrodniczy”, ,,Sanna”, ,,Żółtoszara zieleń” i działaczem Towarzystwa Ochrony Przyrody ,,Ostoja” w Sandomierzu.

Pan Sebastian przygotował prelekcję pt. ,,Żaby” i ,,Ptasie gniazda”. Nie tylko ciekawie opowiadał o otaczającej nas przyrodzie, ale również zaprezentował pokaz multimedialny z szeroką gamą obrazów związanych z omawianymi tematami. Wzbogacił naszą wiedzę o środowisku żab i ptaków występujących w najbliższym otoczeniu człowieka.
Spotkanie to było niecodzienną lekcją przyrody i wędrówką w piękny świat natury.

Bożena Pikula

w-zgodzie-z-przyrod1
w-zgodzie-z-przyrod2
w-zgodzie-z-przyrod3
w-zgodzie-z-przyrod4
w-zgodzie-z-przyrod5
w-zgodzie-z-przyrod1 w-zgodzie-z-przyrod2 w-zgodzie-z-przyrod3 w-zgodzie-z-przyrod4 w-zgodzie-z-przyrod5