Nowy nabór na inwestycje
„Odnawialne Źródła Energii”
Gmina Modliborzyce informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. będą prowadzone zapisy osób chętnych do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w następującym zakresie:

 • zakup i montaż instalacji solarnych - służący do podgrzewania wody użytkowej
 • zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania - na biomasę [c.o. na Pellet lub zgazowującym drewno]
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych - służących do wytwarzania energii elektrycznej

  Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w tym projekcie wraz z odpowiednią ankietą i deklaracją, które należy złożyć do dnia 28 czerwca 2019 r., w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy i wielkości stosowanej instalacji (solarnej lub fotowoltaicznej). Z uwagi na limity i ograniczenia w realizacji projektów ankiety będą wstępnym rozeznaniem dotyczącym liczby mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie oraz rodzaju inwestycji.
  Warunkiem koniecznym do udziału w którymkolwiek z powyżej wymienionych projektów jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Modliborzyce z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.
  Druk deklaracji i ankiety można pobrać ze strony internetowej www.modliborzyce.pl lub otrzymać je w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach.
  Deklarację i ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce do 28 czerwca 2019 r. w pokoju nr 8 (I piętro).
  Uwaga !
  Osoby, które złożyły deklaracje i ankiety w latach poprzednich, muszą złożyć ponownie nowe dokumenty zgodne z wymogami nowego okresu programowania. W przypadku dużego zainteresowania deklaracje i ankiety mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
  Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Modliborzyce do wypełnienia wstępnych dokumentów dotyczących dofinansowania na projekty OZE (ankieta i deklaracja uczestnictwa).
  Modliborzyce, 14.06.2019 r.

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Ankieta - PV 290.00 kb 454 Pobierz Zobacz
Ankieta - Kotły c.o 292.23 kb 168 Pobierz Zobacz
Ankieta - Solary 482.63 kb 276 Pobierz Zobacz