Informujemy, że w związku z mającymi miejsce podtopieniami w miejscowościach Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie, został powołany sztab kryzysowy pod przewodnictwem Starosty Janowskiego, przy udziale Burmistrza Modliborzyc, powiatowych służb ratowniczych, przedstawicieli Wojewody Lubelskiego oraz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Sztab ma swoją siedzibę w strażnicy OSP w Wierzchowiskach Pierwszych.

Również w strażnicy OSP w Wierzchowiskach Pierwszych został uruchomiony punkt informacyjny dla mieszkańców.

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie w punkcie informacyjnym miejsc, z których trzeba wypompowywać wodę, to jest zalanych domów i innych budynków.

Po wodę do picia prosimy zgłaszać się od godziny 6.00 do punktu informacyjnego z własnymi naczyniami, ponieważ woda będzie rozdawana z cysterny.

Energia elektryczna będzie przywracana w miarę możliwości od godziny 14.00.

Prosimy o zachowanie spokoju i unikanie kontaktu z brudną wodą na zalanych terenach.

Informację dla powodzian: https://pssejanowlubelski.pis.gov.pl/?dep=91

.