Biblioteka u Kazimierza zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia wakacyjne organizowane w ramach akcji „Wakacje z biblioteką”.

Zajęcia odbywać się będą w lipcu i sierpniu, w każdy wtorek i czwartek o godzinie 11.00. Rozpoczynamy już 2 lipca 2019 r.
Celem akcji jest organizacja czasu wolnego dzieci podczas wakacji oraz promocja czytelnictwa i biblioteki. Przystępując do udziału w niniejszej akcji każdy rodzic/opiekun prawny dziecka przyjmuje do wiadomości, iż wizerunek dziecka może zostać rozpowszechniony przez organizatora m. in. do celów promocyjnych. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna. Pamiętajcie, że przez całe wakacje drzwi biblioteki stoją dla Was otworem. Możecie przyjść wypożyczyć ciekawą książkę, pobawić się w kąciku malucha, skorzystać z komputerów czy pograć na Xbox’ie.


    Zapraszamy!