Od 1 lipca 2019 r. wnioski o ustalenie prawa do:
     - świadczenia wychowawczego,
     - świadczenia dobry start,
     - świadczeń rodzinnych
     - funduszu alimentacyjnego
można składać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@atia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. wnioski będzie można składać również w sposób tradycyjny (wersja papierowa) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach w pokoju nr 12 (parter).
Uwaga złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko), zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.