Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniach nad obydwiema uchwałami za ich przyjęciem zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.

          Zgodnie z nowymi przepisami o samorządzie głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy. Z kolei przed głosowaniem nad absolutorium radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu 2018 roku, który był wyjątkowy, bo opiewał na rekordową sumę ponad 39 milionów 920 tysięcy złotych wydatków i około 37 milionów 20 tysięcy dochodów. Zawarte w sprawozdaniu dane wskazują, że plan ubiegłorocznych wydatków został wykonany w 90,8%, a dochodów - w 92,94%.

          Wśród najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji należy wymienić zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, inwestycje drogowe i budowę otwartych stref aktywności. Na zakup i montaż 674 zestawów kolektorów słonecznych i 63 kotłów na biomasę gmina wydała ponad 7 milionów złotych. Około 4 milionów pochłonęła przebudowa kolejnego odcinka drogi powiatowej Modliborzyce - Błażek o długości prawie 5,5 kilometra, a ponad 1 milion 900 tysięcy kosztowała odbudowa dróg, uszkodzonych przez obfite opady w Antolinie, Dąbiu i Wierzchowiskach Pierwszych. Na Otwarte Strefy Aktywności samorząd przeznaczył ponad 1 milion 420 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały wykorzystane m.in. na montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Brzezinach, Wierzchowiskach Pierwszych, Wierzchowiskach Drugich, Wolicy, Modliborzycach i Stojeszynie Pierwszym oraz wykonanie placu rekreacyjnego w Stojeszynie Pierwszym i doposażenie boiska w Wierzchowiskach Pierwszych.

Wszystkie z wymienionych zadań były współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Dotację na OZE gmina pozyskała z Unii Europejskiej, natomiast dofinansowanie inwestycji drogowych i stref aktywności samorząd otrzymał z budżetu państwa.