Zbiórkę makulatury na cele charytatywne organizuje Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, inicjator akcji.
- Pomóc może każdy. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na rzecz powodzian w gminie Modliborzyce - informuje Artur Pizoń - Starosta Janowski.

Makulatura gromadzona jest w jednym z garaży janowskiego Starostwa przy ulicy Zamoyskiego 59 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (telefon kontaktowy - 15 8725484).
Zainteresowani Mieszkańcy Gminy Modliborzyce, którzy chcą przyłączyć się do akcji zebraną makulaturę mogą dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego 63 w godzinach pracy urzędu. Telefon kontaktowy 15 87 15 079.
Oddawać można tekturę (zwykłą i falistą), kartony, gazety, ulotki, katalogi, foldery, prospekty, książki (bez foliowanych okładek), zeszyty, ćwiczenia i podręczniki (bez bindowanych brzegów). Makulatura musi być sucha, najlepiej popakowana w pudła lub paczki, powiązana sznurkiem.
- Jest to nie tylko forma pomocy, ale i okazja do zatroszczenia się o środowisko naturalne.
I jeszcze jedno. Makulatura, nie przetwarzana na nowy papier, jest śmieciem, a przetwarzana - ratuje drzewa (oddając makulaturę, chronimy drzewa przed wycinką; tona makulatury ratuje około 17 drzew).
Akcja potrwa do końca lipca (w przypadku zainteresowania - zostanie powtórzona).