Jerzemu Bieleckiemu - Posłowi na sejm RP, głębokie wyrazy współczucia  z powodu śmierci Ojca