Komunikat” dotyczący nowelizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.