Mieszkańcy gminy Modliborzyce, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z unijnych dotacji na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, powinni jak najszybciej skontaktować się z miejscowym urzędem.

By mieć szanse na unijną pomoc trzeba potwierdzić udział w nowym projekcie oraz podpisać umowę użyczenia nieruchomości na rzecz gminy, ponieważ to samorząd w imieniu mieszkańców będzie się starać o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Podpisanie wspomnianych dokumentów jest kolejnym etapem przygotowania wniosku o przyznanie dotacji. Ze wstępnych deklaracji wynika, że mieszkańcy gminy Modliborzyce chcą skorzystać z unijnego wsparcia na zakup i montaż ponad 400 instalacji. Największym zainteresowaniem cieszą się ogniwa fotowoltaiczne, które chce mieć ponad 250 właścicieli nieruchomości. Kolejnych około 110 osób jest zainteresowanych solarami, a prawie 80 - piecami na pellet lub zgazowywane drewno. Termin potwierdzenia udziału w projekcie i podpisania umów użyczenia upływa w poświąteczny piątek 16 sierpnia. Do miejscowego urzędu powinny się zgłosić także osoby, które wcześniej deklarowały zainteresowanie dotacjami na OZE, potem się z nich wycofały, ale decyzję o rezygnacji muszą potwierdzić na piśmie.