20 sierpnia 2019 r, w godzinach przedpołudniowych nastąpiło oficjalne otwarcie budowy drogi ekspresowej nr 19  na odcinku od Kraśnika do Janowa Lubelskiego przy węźle Modliborzyce.

Na  inaugurację przybyli: wiceminister infrastruktury Rafał Weber, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, przedstawiciel ministerstwa inwestycji i rozwoju, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych Jarosław Orliński, senator Grzegorz Czelej, poseł Jerzy Bielecki, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zastępca dyrektora Jacek Gryga, Mirosław Czech - dyrektor Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele wykonawców firmy STRABAG, dyrektor kontraktów Tomasz Matuszewski, starosta janowski Artur Pizoń, wicestarosta janowski Michał Komacki, , burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś oraz gospodarz tego terenu, burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik.

Zabierając głos, obecni na uroczystości podkreślali, że droga S19 jest ważną, strategiczną częścią infrastruktury drogowej nie tylko na Lubelszczyźnie. Jest też ważnym elementem infrastruktury drogowej Polski i częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia biegnącej z północy na południe Europy, łączącej Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji i przebiegającej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, między innymi przez Lublin i Rzeszów.

Otwierany właśnie odcinek będzie oddany do użytku w drugim  kwartale 2021 roku a cała trasa Via Carpatia na przełomie 2025/2026 roku. Via Carpatia stwarza ogromne możliwości rozwoju gospodarczego dla województwa lubelskiego i daje też duże ułatwienia komunikacyjne na trasie Lublin – Rzeszów.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Symboliczną „pierwszą łopatę” wbili wszyscy uczestnicy spotkania.

tekst, foto: I.Mańka

otwarcie-budowy-obwodnicy0202
otwarcie-budowy-obwodnicy00424
otwarcie-budowy-obwodnicy0505
otwarcie-budowy-obwodnicy0606
otwarcie-budowy-obwodnicy0707
otwarcie-budowy-obwodnicy0808
otwarcie-budowy-obwodnicy00901
otwarcie-budowy-obwodnicy0909
otwarcie-budowy-obwodnicy1010
otwarcie-budowy-obwodnicy1111
otwarcie-budowy-obwodnicy1212
otwarcie-budowy-obwodnicy1313
otwarcie-budowy-obwodnicy1414
otwarcie-budowy-obwodnicy1515
otwarcie-budowy-obwodnicy1616
otwarcie-budowy-obwodnicy1717
otwarcie-budowy-obwodnicy1818
otwarcie-budowy-obwodnicy1919
otwarcie-budowy-obwodnicy2020
otwarcie-budowy-obwodnicy2121
otwarcie-budowy-obwodnicy2222
otwarcie-budowy-obwodnicy2323
otwarcie-budowy-obwodnicy2525
otwarcie-budowy-obwodnicy2603
otwarcie-budowy-obwodnicy11704
otwarcie-budowy-obwodnicy0202 otwarcie-budowy-obwodnicy00424 otwarcie-budowy-obwodnicy0505 otwarcie-budowy-obwodnicy0606 otwarcie-budowy-obwodnicy0707 otwarcie-budowy-obwodnicy0808 otwarcie-budowy-obwodnicy00901 otwarcie-budowy-obwodnicy0909 otwarcie-budowy-obwodnicy1010 otwarcie-budowy-obwodnicy1111 otwarcie-budowy-obwodnicy1212 otwarcie-budowy-obwodnicy1313 otwarcie-budowy-obwodnicy1414 otwarcie-budowy-obwodnicy1515 otwarcie-budowy-obwodnicy1616 otwarcie-budowy-obwodnicy1717 otwarcie-budowy-obwodnicy1818 otwarcie-budowy-obwodnicy1919 otwarcie-budowy-obwodnicy2020 otwarcie-budowy-obwodnicy2121 otwarcie-budowy-obwodnicy2222 otwarcie-budowy-obwodnicy2323 otwarcie-budowy-obwodnicy2525 otwarcie-budowy-obwodnicy2603 otwarcie-budowy-obwodnicy11704