Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje,

że zgodnie z decyzją wykonawczą komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich obszar gmin: Chrzanów i Dzwola został włączony do obszaru objętego ograniczeniami (strefa „czerwona”). Pozostałe gminy nadal znajdują się w obszarze ochronnym.

Edyta Nowak

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

w Janowie Lubelskim