Dożynki w Wierzchowiskach odbyły się 08.09.2019r. w uroczystość Narodzenia Maryi, które to święto w szczególny sposób upodobał sobie wiejski lud, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej. Dawnym zwyczajem dopiero po tym święcie i po starannym przygotowaniu pól zaczynano jesienny siew.
                  "Gdy o Matce Bożej zasiano,
                   to ani za późno, ani za rano".
Zanim siew to najpierw podziękowania za zebrane tegoroczne plony.
       W tym roku dożynki przygotowała pierwsza część Wierzchowisk Pierwszych.
Funkcję starostów dożynkowych pełnili Marzena Serwatka i Marek Sowa.
Mszę Świętą dziękczynną w intencji rolników sprawował Proboszcz - Ks. kan. Zbigniew Solarz wraz z naszym rodakiem - Ks. kan. Stanisławem Kowalem oraz nowo mianowanym do naszej parafii - Ks. mgr Adamem Warchołem.
We mszy uczestniczyli także Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik z Małżonką, Sekretarz Gminy Marzena Dolecka-Jocek, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kapusta, którym bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie.
Pan Burmistrz w swoim przemówieniu nawiązał do powodzi, która dotknęła Wierzchowiska Pierwsze, Drugie i Pasiekę dziękując wszystkim, którzy pomagali przy usuwaniu jej skutków. Szczególnie strażakom, wolontariuszom Caritas, darczyńcom oraz  wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie pomocy poszkodowanym.
Uroczystość uświetniła orkiestra GOK, chór parafialny oraz recytowane wiersze przez Ewelinę Sowę i Kingę Sudół napisane specjalnie na dożynki przez Grażynę Wołoszynek.
Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy podzielili się chlebem i poczęstowali się pysznym ciastem upieczonym przez nasze gospodynie.
Dziękujemy wszystkim za pięknie przeżyte chwile, za ciepłą i serdeczną atmosferę, a przygotowującym dożynki za zaangażowanie, pomysły i wspaniałe efekty.
tekst: sołtys Wierzchowisk Pierwszych Ewa Karaś
foto: Dominika Skrzypek
Doynki-w-Wierzchowiskach1
Doynki-w-Wierzchowiskach2
Doynki-w-Wierzchowiskach3
Doynki-w-Wierzchowiskach4
Doynki-w-Wierzchowiskach5
Doynki-w-Wierzchowiskach6
Doynki-w-Wierzchowiskach7
Doynki-w-Wierzchowiskach8
Doynki-w-Wierzchowiskach1 Doynki-w-Wierzchowiskach2 Doynki-w-Wierzchowiskach3 Doynki-w-Wierzchowiskach4 Doynki-w-Wierzchowiskach5 Doynki-w-Wierzchowiskach6 Doynki-w-Wierzchowiskach7 Doynki-w-Wierzchowiskach8