W dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Modliborzycach odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w komisjach wyborczych: