W okresie od 10 maja do końca sierpnia 2019 r trwała przebudowa drogi powiatowej 2804 L Modliborzyce – Błażek na długości 884 metry.

W ramach robót:

- położono nową nawierzchnię,

- przebudowano przepust pod koroną drogi,

- wykonano nowy chodnik od ulicy Długiej do przepustu,

- poszerzono chodnik od przepustu do drogi na Kolonię Zamek,

- przebudowano  istniejące zjazdy do posesji,

- wykonano odwodnienia w postaci cieku przy krawędzi jezdni,

- umocniono rów płytami ażurowymi,

-wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome,

- wykonano przejścia dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem.

Szacunkowa wartość prac to kwota 1200000,00 zł z czego 50% to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe 50% to wkład własny Gminy Modliborzyce (55%) i Powiatu Janowskiego (45%). Oficjalny odbiór miał miejsce 16 września 2019r.

 foto: Alina Boś

otwarcie-drogi02
otwarcie-drogi01
otwarcie-drogi03
otwarcie-drogi04
otwarcie-drogi05
otwarcie-drogi06
otwarcie-drogi07
otwarcie-drogi08
otwarcie-drogi09
otwarcie-drogi10
otwarcie-drogi02 otwarcie-drogi01 otwarcie-drogi03 otwarcie-drogi04 otwarcie-drogi05 otwarcie-drogi06 otwarcie-drogi07 otwarcie-drogi08 otwarcie-drogi09 otwarcie-drogi10