Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg” w związku z ogłoszonymi naborami wniosków dla przedsięwzięć:

INWESTYCJE:

  • 2.1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych

  • 2.1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne

  • 2.1.3 Rozwój infrastruktury publicznej lub kulturalnej z wykorzystaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii.

  • 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

  • 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.- dla operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

  • 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.- dla operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

do udziału w spotkaniu zapraszamy:

- Przedsiębiorców

- Osoby fizyczne

- Przedstawicieli Jednostek Sektora Finansów Publicznych

- Przedstawicieli Instytucji Kultury

- Przedstawicieli organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej

- Przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

- zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie środków;

- procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;

- dokumentacja konkursowa;

- zasady oceny i wyboru operacji przez LGD

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. (piątek) o godzinie 13.00 

Miejsce spotkania:

Dom Nauczyciela - Sala Konferencyjna I piętro

ul. Ogrodowa 16,

23-300 Janów Lubelski