PANIE BURMISTRZU

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Waszej Ukochanej CÓRKI.

Składamy
PANU, PAŃSKIEJ ŻONIE I CAŁEJ RODZINIE wyrazy szczerego współczucia.

Łączymy się z Wami w bólu i modlitwie.
Niech Bóg ma Was w opiece i da Wam dużo siły.

Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach