10 października 2019 r w Wolicy Drugiej podpisana została umowa między  Ministerstwem Sprawiedliwości  (w ramach Funduszu Sprawiedliwości) a Gminą Modliborzyce o dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Drugiej.

Ministerstwo reprezentował Jan Kanthak a Gminę Modliborzyce sekretarz gminy Marzena Dolecka – Jocek i skarbnik gminy Barbara Jarosz.

Kwota 21746,60 zł (po opłaceniu podatku) zostanie przeznaczona na zakupy dwóch aparatów oddechowych z czujnikiem bezruchu, wentylatora oddymiającego, przecinarki do stali i betonu oraz specjalnego ubrania. Dzięki  doposażeniu w w/w sprzęt jednostka OSP w Wolicy Drugiej będzie w stanie sama przystąpić do akcji ratowniczych związanych z zadymionymi mieszkaniami, domami itp.

zdj. OSP Wolica Druga, Damian Piotrowski

OSP-Wolica-Druga1
OSP-Wolica-Druga2
OSP-Wolica-Druga3
OSP-Wolica-Druga4
OSP-Wolica-Druga5
OSP-Wolica-Druga6