Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny krąg” zaprasza do udziału w naborach. 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od dnia 25.10.2019r. do dnia 08.11.2019r.