Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach objęła patronat nad mogiłami żołnierskimi, ofiar drugiej wojny światowej, grobami ludzi, którzy odcisnęli swój ślad w życiu naszej społeczności. To swoista sztafeta pokoleń. Miejsca pamięci niewinnych ofiar wojennej zawieruchy, tych, którzy oddali życie za wolną ojczyznę, pomniki, nagrobki, mogiły, to wszystko są części naszej historii. Pamięć o tych ludziach jest naszym obowiązkiem i jest dla nas zaszczytem. My też jesteśmy częścią historii naszej ojczyzny. Nie pozwólmy by zostały po nas tylko „ślady na piasku i kręgi na wodzie”. Pamiętając, dbając, pielęgnując pamięć dajemy świadectwo swojego człowieczeństwa i poczucia wspólnoty pokoleń.

Zapaliliśmy świece i położyliśmy wiązanki kwiatów na grobach żołnierskich na cmentarzach w Modliborzycach i Wierzchowiskach, mogile wymordowanych przez hitlerowców 2 i 26 października 1942r Członków Polskiej Organizacji Zbrojnej, mogiłach Bohaterów Powstania Styczniowego 1863r i Ignacego Solmana, przywódcy oddziału powstańczego, właściciela dóbr Wolicy. Byliśmy przy pomniku w Kalennem, poświęconym „mieszkańcom wsi Kalenne rozstrzelanym i zamordowanym przez niemieckiego okupanta podczas akcji pacyfikacyjnej 2 października 1942r”. Zapaliliśmy znicze także przy pomniku postawionym w „hołdzie poległym i pomordowanym w drugiej wojnie światowej w Modliborzycach”, który stoi na modliborskim rynku i także na rynku, pomniku poświęconym Józefowi Piłsudskiemu. Byliśmy także w Bilsku gdzie w lesie znajduje się mogiła żołnierzy fracuskich z wielkiej armii Napoleona poległych w 1812 r. Nie zapomnieliśmy również o mogile 5 żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej w Wierzchowiskach Drugich.

Młodzieżową Radę Miejską reprezentowało pięcioro radnych: Magdalena Śmietana, Wiktoria Garbacz, Filip Taradyś, Hubert Sowa i Jakub Golec. Z młodzieżą byli Piotr Rogoża, radny powiatowy i jednocześnie honorowy członek Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz opiekunka MRM, Iwona Mańka. Kwiaty i znicze opłacono ze środków Gminy Modliborzyce.

foto, tekst: Iwona Mańka

MRM-w-przeddzie-wita-zmarych01
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych02
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych03
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych04
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych05
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych06
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych07
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych08
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych09
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych10
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych11
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych12
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych14
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych15
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych16
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych17
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych18
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych19
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych20
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych21
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych22
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych23
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych24
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych25
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych26
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych27
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych28
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych29
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych30
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych31
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych32
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych33
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych34
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych35
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych36
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych37
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych38
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych39
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych40
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych41
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych42
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych43
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych44
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych45
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych46
MRM-w-przeddzie-wita-zmarych01 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych02 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych03 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych04 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych05 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych06 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych07 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych08 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych09 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych10 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych11 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych12 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych14 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych15 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych16 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych17 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych18 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych19 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych20 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych21 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych22 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych23 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych24 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych25 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych26 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych27 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych28 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych29 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych30 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych31 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych32 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych33 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych34 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych35 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych36 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych37 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych38 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych39 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych40 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych41 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych42 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych43 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych44 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych45 MRM-w-przeddzie-wita-zmarych46