Gmina Modliborzyce złożyła do Wojewody Lubelskiego wniosek o przyznanie dofinansowania na „utrzymanie grobownictwa wojennego”. Pozyskane środki pozwoliły na wyremontowanie mogiły „Żołnierzy polskich poległych w walce z okupantem hitlerowskim”.

Koszt prac to kwota 8950,00zł. Odnowiony nagrobek znajduje się na cmentarzu parafialnym w Modliborzycach, w pierwszej alejce po prawej stronie od głównego wejścia. Jeszcze w tym roku planowane jest wyremontowanie kolejnego grobu żołnierzy polskich, również znajdującego się na miejscowym cmentarzu.   

foto, tekst: Iwona Mańka

mogia-onierska1
mogia-onierska2
mogia-onierska3
mogia-onierska4
mogia-onierska1 mogia-onierska2 mogia-onierska3 mogia-onierska4