11 listopada 2019r obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów Polacy odzyskali swoją ojczyznę. Mieszkańcy Modliborzyc, jak co roku wzięli udział w uroczystościach upamiętniających to radosne święto.

Poczty sztandarowe Urzędu Miejskiego, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy, delegacje instytucji, pododdziały OSP, pracownicy Urzędu Miejskiego na czele z orkiestrą dętą Gminnego Ośrodka Kultury z Wierzchowisk przemaszerowali główną ulicą miasta na Mszę św. w intencji ojczyzny. Po niej, wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli na rynek Modliborzyc. Na plac wprowadził ich Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych druh Tomasz Kliza.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej wciągnęli flagę państwową na maszt. Poczet flagowy wystawiła OSP z Wierzchowisk Pierwszych. Hymn polski odśpiewała Ewelina Gąska z towarzyszeniem orkiestry dętej.

Następnie delegacje złożyły wieńce przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jako pierwsza kwiaty składała delegacja Urzędu Miejskiego: burmistrz Witold Kowalik, sekretarz urzędu Marzena Dolecka – Jocek, przewodniczący rady miejskiej Adam Kapusta oraz ksiądz proboszcz Marek Danek. Kolejni byli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, Biblioteki u Kazimierza wraz z filiami, Zespołu Szkół w Modliborzycach, Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Senior +, Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Gminnego Koła Pszczelarzy w Modliborzycach, Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach, Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Modliborzycach, Związku Emerytów w Modliborzycach, Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich oraz delegacja Prawa i Sprawiedliwości.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach Adam Kapusta. W swoim wystąpieniu podkreślił, że ważnym jest aby z wywalczonej wolności korzystać mądrze, w poszanowaniu drugiego człowieka, jego przekonań, religii, prawa do wyrażania własnych poglądów.

Później uroczystość przeniosła się do sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury. Tam mogliśmy obejrzeć montaż słowno-muzyczny „Niepodległość znaczy… Wolność”  w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Modliborzycach pod kierunkiem Barbary Orzeł i Barbary Sokół.

foto: Daniel Ożóg, tekst: Iwona Mańka

11-listopada-uroczyst002
11-listopada-uroczyst001
11-listopada-uroczyst003
11-listopada-uroczyst004
11-listopada-uroczyst005
11-listopada-uroczyst006
11-listopada-uroczyst007
11-listopada-uroczyst008
11-listopada-uroczyst009
11-listopada-uroczyst010
11-listopada-uroczyst011
11-listopada-uroczyst012
11-listopada-uroczyst013
11-listopada-uroczyst014
11-listopada-uroczyst015
11-listopada-uroczyst016
11-listopada-uroczyst017
11-listopada-uroczyst018
11-listopada-uroczyst019
11-listopada-uroczyst020
11-listopada-uroczyst021
11-listopada-uroczyst022
11-listopada-uroczyst023
11-listopada-uroczyst024
11-listopada-uroczyst025
11-listopada-uroczyst026
11-listopada-uroczyst027
11-listopada-uroczyst028
11-listopada-uroczyst029
11-listopada-uroczyst030
11-listopada-uroczyst031
11-listopada-uroczyst032
11-listopada-uroczyst033
11-listopada-uroczyst034
11-listopada-uroczyst035
11-listopada-uroczyst036
11-listopada-uroczyst037
11-listopada-uroczyst038
11-listopada-uroczyst039
11-listopada-uroczyst040
11-listopada-uroczyst041
11-listopada-uroczyst042
11-listopada-uroczyst043
11-listopada-uroczyst044
11-listopada-uroczyst045
11-listopada-uroczyst046
11-listopada-uroczyst047
11-listopada-uroczyst048
11-listopada-uroczyst049
11-listopada-uroczyst050
11-listopada-uroczyst051
11-listopada-uroczyst052
11-listopada-uroczyst053
11-listopada-uroczyst054
11-listopada-uroczyst055
11-listopada-uroczyst056
11-listopada-uroczyst057
11-listopada-uroczyst058
11-listopada-uroczyst059
11-listopada-uroczyst060
11-listopada-uroczyst061
11-listopada-uroczyst062
11-listopada-uroczyst063
11-listopada-uroczyst064
11-listopada-uroczyst065
11-listopada-uroczyst066
11-listopada-uroczyst067
11-listopada-uroczyst068
11-listopada-uroczyst069
11-listopada-uroczyst070
11-listopada-uroczyst071
11-listopada-uroczyst072
11-listopada-uroczyst073
11-listopada-uroczyst074
11-listopada-uroczyst075
11-listopada-uroczyst076
11-listopada-uroczyst077
11-listopada-uroczyst078
11-listopada-uroczyst079
11-listopada-uroczyst080
11-listopada-uroczyst081
11-listopada-uroczyst082
11-listopada-uroczyst083
11-listopada-uroczyst084
11-listopada-uroczyst085
11-listopada-uroczyst086
11-listopada-uroczyst087
11-listopada-uroczyst088
11-listopada-uroczyst089
11-listopada-uroczyst090
11-listopada-uroczyst091
11-listopada-uroczyst092
11-listopada-uroczyst093
11-listopada-uroczyst094
11-listopada-uroczyst095
11-listopada-uroczyst096
11-listopada-uroczyst097
11-listopada-uroczyst098
11-listopada-uroczyst099
11-listopada-uroczyst100
11-listopada-uroczyst101
11-listopada-uroczyst102
11-listopada-uroczyst103
11-listopada-uroczyst104
11-listopada-uroczyst105
11-listopada-uroczyst106
11-listopada-uroczyst107
11-listopada-uroczyst108
11-listopada-uroczyst109
11-listopada-uroczyst110
11-listopada-uroczyst111
11-listopada-uroczyst112
11-listopada-uroczyst113
11-listopada-uroczyst114
11-listopada-uroczyst115
11-listopada-uroczyst116
11-listopada-uroczyst117
11-listopada-uroczyst118
11-listopada-uroczyst119
11-listopada-uroczyst120
11-listopada-uroczyst121
11-listopada-uroczyst122
11-listopada-uroczyst123
11-listopada-uroczyst124
11-listopada-uroczyst125
11-listopada-uroczyst126
11-listopada-uroczyst127
11-listopada-uroczyst128
11-listopada-uroczyst129
11-listopada-uroczyst130
11-listopada-uroczyst131
11-listopada-uroczyst132
11-listopada-uroczyst133
11-listopada-uroczyst134
11-listopada-uroczyst135
11-listopada-uroczyst136
11-listopada-uroczyst137
11-listopada-uroczyst002 11-listopada-uroczyst001 11-listopada-uroczyst003 11-listopada-uroczyst004 11-listopada-uroczyst005 11-listopada-uroczyst006 11-listopada-uroczyst007 11-listopada-uroczyst008 11-listopada-uroczyst009 11-listopada-uroczyst010 11-listopada-uroczyst011 11-listopada-uroczyst012 11-listopada-uroczyst013 11-listopada-uroczyst014 11-listopada-uroczyst015 11-listopada-uroczyst016 11-listopada-uroczyst017 11-listopada-uroczyst018 11-listopada-uroczyst019 11-listopada-uroczyst020 11-listopada-uroczyst021 11-listopada-uroczyst022 11-listopada-uroczyst023 11-listopada-uroczyst024 11-listopada-uroczyst025 11-listopada-uroczyst026 11-listopada-uroczyst027 11-listopada-uroczyst028 11-listopada-uroczyst029 11-listopada-uroczyst030 11-listopada-uroczyst031 11-listopada-uroczyst032 11-listopada-uroczyst033 11-listopada-uroczyst034 11-listopada-uroczyst035 11-listopada-uroczyst036 11-listopada-uroczyst037 11-listopada-uroczyst038 11-listopada-uroczyst039 11-listopada-uroczyst040 11-listopada-uroczyst041 11-listopada-uroczyst042 11-listopada-uroczyst043 11-listopada-uroczyst044 11-listopada-uroczyst045 11-listopada-uroczyst046 11-listopada-uroczyst047 11-listopada-uroczyst048 11-listopada-uroczyst049 11-listopada-uroczyst050 11-listopada-uroczyst051 11-listopada-uroczyst052 11-listopada-uroczyst053 11-listopada-uroczyst054 11-listopada-uroczyst055 11-listopada-uroczyst056 11-listopada-uroczyst057 11-listopada-uroczyst058 11-listopada-uroczyst059 11-listopada-uroczyst060 11-listopada-uroczyst061 11-listopada-uroczyst062 11-listopada-uroczyst063 11-listopada-uroczyst064 11-listopada-uroczyst065 11-listopada-uroczyst066 11-listopada-uroczyst067 11-listopada-uroczyst068 11-listopada-uroczyst069 11-listopada-uroczyst070 11-listopada-uroczyst071 11-listopada-uroczyst072 11-listopada-uroczyst073 11-listopada-uroczyst074 11-listopada-uroczyst075 11-listopada-uroczyst076 11-listopada-uroczyst077 11-listopada-uroczyst078 11-listopada-uroczyst079 11-listopada-uroczyst080 11-listopada-uroczyst081 11-listopada-uroczyst082 11-listopada-uroczyst083 11-listopada-uroczyst084 11-listopada-uroczyst085 11-listopada-uroczyst086 11-listopada-uroczyst087 11-listopada-uroczyst088 11-listopada-uroczyst089 11-listopada-uroczyst090 11-listopada-uroczyst091 11-listopada-uroczyst092 11-listopada-uroczyst093 11-listopada-uroczyst094 11-listopada-uroczyst095 11-listopada-uroczyst096 11-listopada-uroczyst097 11-listopada-uroczyst098 11-listopada-uroczyst099 11-listopada-uroczyst100 11-listopada-uroczyst101 11-listopada-uroczyst102 11-listopada-uroczyst103 11-listopada-uroczyst104 11-listopada-uroczyst105 11-listopada-uroczyst106 11-listopada-uroczyst107 11-listopada-uroczyst108 11-listopada-uroczyst109 11-listopada-uroczyst110 11-listopada-uroczyst111 11-listopada-uroczyst112 11-listopada-uroczyst113 11-listopada-uroczyst114 11-listopada-uroczyst115 11-listopada-uroczyst116 11-listopada-uroczyst117 11-listopada-uroczyst118 11-listopada-uroczyst119 11-listopada-uroczyst120 11-listopada-uroczyst121 11-listopada-uroczyst122 11-listopada-uroczyst123 11-listopada-uroczyst124 11-listopada-uroczyst125 11-listopada-uroczyst126 11-listopada-uroczyst127 11-listopada-uroczyst128 11-listopada-uroczyst129 11-listopada-uroczyst130 11-listopada-uroczyst131 11-listopada-uroczyst132 11-listopada-uroczyst133 11-listopada-uroczyst134 11-listopada-uroczyst135 11-listopada-uroczyst136 11-listopada-uroczyst137