Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach włączyli się w pomoc dla najuboższych mieszkańców Afryki. Przez kilka tygodni zbierali środki opatrunkowe, które w najbliższych dniach zostaną wysłane do potrzebujących.

Szkoła w Modliborzycach po raz pierwszy włączyła się w ogólnopolska akcję "Opatrunek na ratunek". Uczniowie gromadzili bandaże, gazy jałowe, opaski elastyczne, plastry, rękawiczki jednorazowe, waty, czy wody utlenione. - Jak na debiut efekty są bardzo dobre. Mamy m.in. około 200 bandaży, tyle samo gaz jałowych i kilkanaście pudełek jednorazowych rękawiczek. W zbiórkę angażowali się uczniowie w różnym wieku, ale najbardziej aktywne były z klas I - III - podsumowuje Katarzyna Sowa, która razem z Jolantą Blachą opiekuje się Samorządem Uczniowskim w PSP w Modliborzycach. Zebrane środki opatrunkowe zostaną przekazane do Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" w Poznaniu, która organizuje akcję, a potem trafią do najuboższych mieszkańców wiosek w Kamerunie, Zambii i Kenii. Zainteresowanie akcją "Opatrunek na ratunek" było tak duże, a opinie uczestników tak pozytywne, że autorzy pomysłu chcą wykorzystać zdobyte w tym roku doświadczenia w kolejnych tego typu inicjatywach. Uczniowie z Modliborzyc wspierają także potrzebujących w Polsce. W szkole rozpoczęła się właśnie kolejna edycja "Góry grosza", w której są zbierane pieniądze dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka. (fot. PSP w Modliborzycach)

Więcej na www.ias24.eu ias24.eu

opatrunek-na-ratunek2
opatrunek-na-ratunek1
opatrunek-na-ratunek3
opatrunek-na-ratunek4
opatrunek-na-ratunek2 opatrunek-na-ratunek1 opatrunek-na-ratunek3 opatrunek-na-ratunek4