W niedzielę 24 listopada 2019r, w kościele parafialnym w Wierzchowiskach mogliśmy zobaczyć piękne przedstawienie przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich pod kierunkiem pani Bożeny Szostek.

„Przedstawienie przygotowała klasa trzecia oraz sekcja taneczna z klasy szóstej. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Fabuła przedstawienia została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę - wymarsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego głos, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność.”

Przedstawienie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem zebranych w kościele widzów, młodzi artyści otrzymali zasłużone brawa. Dyrektor szkoły, pan Piotr Jaskowski podziękował wszystkim, którzy dołożyli „cegiełkę” do tego sukcesu: młodzieży, nauczycielce Bożenie Szostek, Franciszkowi Kamińskiemu, który odpowiadał za nagłośnienie spektaklu, Andrzejowi Rządowi, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach za udostępnienie potrzebnego sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego, księdzu proboszczowi Zbigniewowi Solarzowi za przychylność wystawienia spektaklu w kościele a panu kościelnemu za wszelką pomoc w realizacji przedstawienia.

Jeśli chcecie Państwo zobaczyć krótkie filmiki z przedstawienia zapraszamy na naszego facebooka Modliborzyce-miasto i gmina lub instagram modliborzyce_miasto_i_gmina_ 

cyt. Bożena Szostek, foto, tekst: Iwona Mańka

Wierzchowiska-przedstawienie01
Wierzchowiska-przedstawienie02
Wierzchowiska-przedstawienie03
Wierzchowiska-przedstawienie04
Wierzchowiska-przedstawienie05
Wierzchowiska-przedstawienie06
Wierzchowiska-przedstawienie07
Wierzchowiska-przedstawienie08
Wierzchowiska-przedstawienie09
Wierzchowiska-przedstawienie10
Wierzchowiska-przedstawienie11
Wierzchowiska-przedstawienie12
Wierzchowiska-przedstawienie13
Wierzchowiska-przedstawienie14
Wierzchowiska-przedstawienie15
Wierzchowiska-przedstawienie16
Wierzchowiska-przedstawienie17
Wierzchowiska-przedstawienie18
Wierzchowiska-przedstawienie19
Wierzchowiska-przedstawienie20
Wierzchowiska-przedstawienie21
Wierzchowiska-przedstawienie22
Wierzchowiska-przedstawienie23
Wierzchowiska-przedstawienie24
Wierzchowiska-przedstawienie25
Wierzchowiska-przedstawienie26
Wierzchowiska-przedstawienie27
Wierzchowiska-przedstawienie28
Wierzchowiska-przedstawienie29
Wierzchowiska-przedstawienie01 Wierzchowiska-przedstawienie02 Wierzchowiska-przedstawienie03 Wierzchowiska-przedstawienie04 Wierzchowiska-przedstawienie05 Wierzchowiska-przedstawienie06 Wierzchowiska-przedstawienie07 Wierzchowiska-przedstawienie08 Wierzchowiska-przedstawienie09 Wierzchowiska-przedstawienie10 Wierzchowiska-przedstawienie11 Wierzchowiska-przedstawienie12 Wierzchowiska-przedstawienie13 Wierzchowiska-przedstawienie14 Wierzchowiska-przedstawienie15 Wierzchowiska-przedstawienie16 Wierzchowiska-przedstawienie17 Wierzchowiska-przedstawienie18 Wierzchowiska-przedstawienie19 Wierzchowiska-przedstawienie20 Wierzchowiska-przedstawienie21 Wierzchowiska-przedstawienie22 Wierzchowiska-przedstawienie23 Wierzchowiska-przedstawienie24 Wierzchowiska-przedstawienie25 Wierzchowiska-przedstawienie26 Wierzchowiska-przedstawienie27 Wierzchowiska-przedstawienie28 Wierzchowiska-przedstawienie29