Uzdolnieni scenicznie mieszkańcy powiatu janowskiego mogą już pracować nad repertuarem, który chcą zaprezentować podczas tegorocznego Powiatowego Przeglądu Teatru Jednego Aktora. Organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach impreza jest planowana na połowę grudnia, ale organizatorzy już przyjmują zgłoszenia wykonawców.

Mogą to być siódmo- i ósmoklasiści ze szkół podstawowych, ich starsi koledzy ze szkół średnich oraz dorośli artyści. Każdy będzie mieć na swój występ do 15 minut. Organizatorzy przypominają, że nie jest to konkurs recytatorski, a prezentowane utwory literackie bądź własne teksty muszą zawierać elementy teatralne, czyli na przykład mimikę, ruch sceniczny, gesty, kostiumy, scenografię czy rekwizyty. Pełny regulamin przeglądu jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach albo na stronie: www.gokmodliborzyce.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 grudnia, a prezentacje odbędą się 16 grudnia. 

Więcej na www.ias24.eu ias24.eu