Milczenie nie zawsze jest złotem” to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Celem projektu było uwrażliwienie seniorów na problem przemocy w rodzinie, uczulanie na trudne sytuacje nie tylko we własnym domu ale też w swoim środowisku oraz przekazanie wiedzy jak można sobie z takimi problemami radzić i gdzie można zwrócić się o pomoc.

Dla tych celów został utworzony Punkt Poradnictwa Specjalistycznego i od czerwca do listopada seniorzy spotykali się z prawnikiem i psychologiem. Łącznie były to 42 godziny indywidualnych rozmów i porad. Kolejne 48 godzin to były spotkania grupowe, których celem była wymiana uwag, wiedzy, doświadczeń ale też integracja środowiska seniorów.

Uczestnicy projektu korzystali też z masaży relaksacyjnych – odbarczanie stresu. W ramach programu byli też na trzydniowej wycieczce w Zakopanem. Udział w projekcie był bezpłatny.

28 listopada 2019r w Lokalnym Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych odbyła się konferencja podsumowująca kilkumiesięczną pracę. Wśród zaproszonych znaleźli się nie tylko seniorzy – beneficjenci projektu, ale też członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  prelegenci.

 O „Zjawisku przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz sposobach zapobiegania sytuacjom zagrożenia” mówiła policjantka Faustyna Łazur, „Prawa i obowiązki wobec osób starszych
 i niepełnosprawnych” przedstawiła prawnik Agnieszka Siekierska – Misiak. Pielęgniarka Maria Kinik omówiła problem „Stres a ciało” a psycholog Agnieszka Iglińska - Puła mówiła o „Potrzebach osób starszych”. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie, pani Anna Łuba mówiąc
 o „Aktywni dla siebie, aktywni dla innych” zaprezentowała działalność prowadzonej przez siebie placówki.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania burmistrz Modliborzyc Witold Kowali podziękował kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Bożenie Skowrońskiej za świetną realizację projektu, zwrócił uwagę jak wiele osób mogło z niego korzystać, jak wiele korzyści przynoszą takie realizacje. Złożył także życzenia z okazji niedawnego Dnia Seniora. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od organizatorów drobne prezenty.

Po zakończeniu oficjalnej części konferencji wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na biesiadę andrzejkową. Było smaczne jedzonko, tańce i wspólne śpiewanie. 

foto, tekst: Iwona Mańka

Konferencja-GOPS-w-W-ach02
Konferencja-GOPS-w-W-ach01
Konferencja-GOPS-w-W-ach03
Konferencja-GOPS-w-W-ach04
Konferencja-GOPS-w-W-ach05
Konferencja-GOPS-w-W-ach06
Konferencja-GOPS-w-W-ach07
Konferencja-GOPS-w-W-ach08
Konferencja-GOPS-w-W-ach09
Konferencja-GOPS-w-W-ach10
Konferencja-GOPS-w-W-ach11
Konferencja-GOPS-w-W-ach12
Konferencja-GOPS-w-W-ach13
Konferencja-GOPS-w-W-ach14
Konferencja-GOPS-w-W-ach15
Konferencja-GOPS-w-W-ach16
Konferencja-GOPS-w-W-ach17
Konferencja-GOPS-w-W-ach18
Konferencja-GOPS-w-W-ach19
Konferencja-GOPS-w-W-ach20
Konferencja-GOPS-w-W-ach21
Konferencja-GOPS-w-W-ach22
Konferencja-GOPS-w-W-ach23
Konferencja-GOPS-w-W-ach24
Konferencja-GOPS-w-W-ach25
Konferencja-GOPS-w-W-ach26
Konferencja-GOPS-w-W-ach27
Konferencja-GOPS-w-W-ach28
Konferencja-GOPS-w-W-ach29
Konferencja-GOPS-w-W-ach30
Konferencja-GOPS-w-W-ach31
Konferencja-GOPS-w-W-ach02 Konferencja-GOPS-w-W-ach01 Konferencja-GOPS-w-W-ach03 Konferencja-GOPS-w-W-ach04 Konferencja-GOPS-w-W-ach05 Konferencja-GOPS-w-W-ach06 Konferencja-GOPS-w-W-ach07 Konferencja-GOPS-w-W-ach08 Konferencja-GOPS-w-W-ach09 Konferencja-GOPS-w-W-ach10 Konferencja-GOPS-w-W-ach11 Konferencja-GOPS-w-W-ach12 Konferencja-GOPS-w-W-ach13 Konferencja-GOPS-w-W-ach14 Konferencja-GOPS-w-W-ach15 Konferencja-GOPS-w-W-ach16 Konferencja-GOPS-w-W-ach17 Konferencja-GOPS-w-W-ach18 Konferencja-GOPS-w-W-ach19 Konferencja-GOPS-w-W-ach20 Konferencja-GOPS-w-W-ach21 Konferencja-GOPS-w-W-ach22 Konferencja-GOPS-w-W-ach23 Konferencja-GOPS-w-W-ach24 Konferencja-GOPS-w-W-ach25 Konferencja-GOPS-w-W-ach26 Konferencja-GOPS-w-W-ach27 Konferencja-GOPS-w-W-ach28 Konferencja-GOPS-w-W-ach29 Konferencja-GOPS-w-W-ach30 Konferencja-GOPS-w-W-ach31