Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach będzie po raz piaty gospodarzem Powiatowego Przeglądu Teatru Jednego Aktora. Udział w przesłuchaniach, które odbędą się w poniedziałek 16 grudnia, zapowiedziało 9 wykonawców.

Będą to aktorzy z trzech gmin powiatu janowskiego - Modliborzyce, Potok Wielki i Janów Lubelski. Każdy będzie mieć na swój występ do 15 minut, a jury będzie oceniać prezentację utworów literackich bądź autorskich tekstów, zwracając uwagę m.in. na mimikę, ruch sceniczny, gesty, kostiumy, scenografię czy rekwizyty. W jury tegorocznego przeglądu zasiądą aktorzy - Jerzy Kałduś i Patryk Pawelec z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 11.00.