Już po raz piąty w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Jednego Aktora. Celem przeglądu jest promowanie twórczości teatralnej oraz inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, rozwijanie umiejętności wypowiedzi poprzez formę sztuki scenicznej oraz pobudzenie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności, ekspresji, myśli i uczuć.

Przegląd skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, szkół średnich oraz dorosłych.

W przesłuchaniach w GOK w Modliborzycach wzięło udział ośmioro uczestników a ich prezentacje oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Jerzy Kałduś – aktor, Lidia Tryka – aktorka teatru obrzędowego z Janowa Lubelskiego, instruktor i Patryk Pawelec – aktor, instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Przyznano następujące wyróżnienia i nagrody. W kategorii szkół podstawowych nagrodę główną otrzymał Marcel Skórski ze Szkoły Podstawowej w Modliborzycach. W tej samej kategorii wyróżnienia otrzymały Dominika Szczecka i Aleksandra Góreczna z zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie a podziękowania odebrali Agnieszka Flis ze Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim i Kacper Kaproń z Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie.

W kategorii szkół średnich i dorosłych dwie równorzędne nagrody główne Komisja przyznała Julii Flis z Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim i Weronice Bryk z Felinowa. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Teresa Mul z Kolonii Zamek.

Gratulując wykonawcom jury zwróciło uwagę, jak trudną formę teatralną mogliśmy zobaczyć na dzisiejszym przeglądzie. Przyciągnięcie uwagi widza, zainteresowanie go prezentowaną treścią możliwe jest jedynie przy pełnym zrozumieniu tekstu i odwadze scenicznej. Na podziękowania zasługują również nauczyciele, instruktorzy, którzy przygotowali młodych ludzi do przeglądu, są to panie: Jolanta Zbiżek i Dorota Żurawicz z Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie, Barbara Orzeł z Zespołu Szkół w Modliborzycach, Ewa Wiechnik ze Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim i Marzena Jakubiec z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

Komisja Artystyczna specjalne podziękowania kieruje do organizatorów Przeglądu – Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach za zainicjowanie takich wartościowych spotkań. 

foto: GOK Modliborzyce, tekst: Iwona Mańka

teatr-jednego-aktora01
teatr-jednego-aktora02
teatr-jednego-aktora03
teatr-jednego-aktora04
teatr-jednego-aktora05
teatr-jednego-aktora06
teatr-jednego-aktora07
teatr-jednego-aktora08
teatr-jednego-aktora09
teatr-jednego-aktora10
teatr-jednego-aktora11
teatr-jednego-aktora12
teatr-jednego-aktora13
teatr-jednego-aktora14
teatr-jednego-aktora15
teatr-jednego-aktora16
teatr-jednego-aktora17
teatr-jednego-aktora18
teatr-jednego-aktora19
teatr-jednego-aktora01 teatr-jednego-aktora02 teatr-jednego-aktora03 teatr-jednego-aktora04 teatr-jednego-aktora05 teatr-jednego-aktora06 teatr-jednego-aktora07 teatr-jednego-aktora08 teatr-jednego-aktora09 teatr-jednego-aktora10 teatr-jednego-aktora11 teatr-jednego-aktora12 teatr-jednego-aktora13 teatr-jednego-aktora14 teatr-jednego-aktora15 teatr-jednego-aktora16 teatr-jednego-aktora17 teatr-jednego-aktora18 teatr-jednego-aktora19