Wspólne śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem, wigilijne potrawy na stole oraz świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Terenowe w Modliborzycach, które odbyło się 18 grudnia 2019 r. w Bibliotece u Kazimierza.

Z zaproszenia seniorów skorzystali przedstawiciele władz samorządowych: Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach Adam Kapusta oraz sekretarz Gminy – Marzena Dolecka-Jocek, dyrektor Biblioteki u Kazimierza – Wanda Trójczak oraz przedstawiciele Oddziału Rejonowego PZERI w Janowie Lubelskim. Wspólną modlitwę poprowadził ksiądz prałat Józef Brzozowski.

Spotkanie rozpoczęła pani Kazimiera Łosek – przewodnicząca koła w Modliborzycach. Powitała zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych seniorów, a następnie życzyła wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt i wszystkiego dobrego w zbliżającym się Nowym 2020 Roku. Pan Przewodniczący oraz Sekretarz Gminy także przyłączyli  się do tych życzeń. Uczestnicy złożyli sobie serdeczne życzenia i przełamali się opłatkiem.

Podczas spotkania wystąpili artyści z Teatru „Tradycja” działającego przy Janowskim Oddziale Związku Emerytów i Rencistów. Zaprezentowali program słowno-muzyczny  „Kolędowanie z Herodem”. Teatr Tradycja działa pod przewodnictwem p. Zofii Widz-Baryły, przewodniczącej Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Spotkanie przebiegało w radosnej i świątecznej atmosferze.

Wigilia-w-bibliotece02
Wigilia-w-bibliotece01
Wigilia-w-bibliotece03
Wigilia-w-bibliotece04
Wigilia-w-bibliotece05
Wigilia-w-bibliotece06
Wigilia-w-bibliotece07
Wigilia-w-bibliotece08
Wigilia-w-bibliotece09
Wigilia-w-bibliotece10
Wigilia-w-bibliotece11
Wigilia-w-bibliotece12
Wigilia-w-bibliotece02 Wigilia-w-bibliotece01 Wigilia-w-bibliotece03 Wigilia-w-bibliotece04 Wigilia-w-bibliotece05 Wigilia-w-bibliotece06 Wigilia-w-bibliotece07 Wigilia-w-bibliotece08 Wigilia-w-bibliotece09 Wigilia-w-bibliotece10 Wigilia-w-bibliotece11 Wigilia-w-bibliotece12