Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim
Gminy Modliborzyce
życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności
i zadowolenia z pełnionych funkcji
oraz wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym
jak i zawodowym.
Dziękujemy za efektywną współpracę z samorządem
i za zaangażowanie w codzienną działalność
dla mieszkańców naszej gminy