Zarządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego.