W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terytorium Polski oraz zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób Urząd Miejski w Modliborzycach informuje, że w dniu 31 marca 2020 r. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w której udział wezmą tylko Radni Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 31 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Retransmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://modliborzyce.pl zakładka "SESJA RADY MIEJSKIEJ transmisja na żywo"