Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim w związku z potwierdzonymi przypadkami afrykańskiego pomoru świń u dzików w dwóch gminach  na terenie powiatu janowskiego, informuje że należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczne czyszczenie i dezynfekcję sprzętu rolniczego i maszyn używanych poza obrębem gospodarstwa, przed wjazdem na jego teren.

Stosowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwie w sposób rzetelny znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia i rozprzestrzeniania się choroby.