Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach informuje, że XV Sesja Rady Miejskiej, zwołana na dzień 31 marca 2020 roku odbędzie się w Zespole Szkół w Modliborzycach przy ulicy Ogrodowej 6.