Z myślą o najmłodszych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Szkolenie w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Podzielone jest na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim.
W dobie nauczania, obrabiania lekcji, a nawet odbywania zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem Internetu, zwracam się z prośbą o zobowiązanie placówek oświatowych podlegających pod Państwa Urząd do propagacji niniejszego kursu e-learningowego oraz zamieszczenie w lokalnej prasie, na stronie internetowej, itp.. Liczymy, że nasz kurs spotka się z pozytywnym odbiorem i pomoże w popularyzacji dobrej praktyki oraz prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie gospodarstw wiejskich od najmłodszych lat.

Kurs jest darmowy.
link: prewencja.krus.gov.pl