Zwracamy się z prośbą o przekazanie komputerów, słuchawek na rzecz dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PROMYK” w Janowie Lubelskim oraz rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka z powiatu janowskiego.

W sytuacji pandemii dzieci są zmuszone kontynuować naukę w warunkach domowych.
Pozyskane komputery pozwolą realizować ten obowiązek.
Osoby chętne do oddania prosimy o kontakt:
- w sprawie Placówki „PROMYK” - tel. 15 8717 - 427
- w sprawie Pieczy Rodzinnej - tel. 15 8723 - 345
lub 600-857-106

Anna Śmit
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim