Gmina Modliborzyce otrzyma 60 tysięcy złotych na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło kolejną listę samorządów, które otrzymają dofinansowanie.

- Zakupione laptopy rozdysponujemy między trzy nasze szkoły podstawowe: w Modliborzycach, Stojeszynie Pierwszym i Wierzchowiskach Drugich - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Umowa o przekazaniu pieniędzy zostanie podpisana w najbliższych dniach i od tego zależy termin realizacji zakupów. --- Nowe sposoby prowadzenia zajęć wymusiła pandemia koronawirusa, która spowodowała m.in. zamknięcie szkół. Znaczna część uczniów zamiast w szkolnych ławach zasiada przed monitorami komputerów, ale niektórzy ich rówieśnicy nie mają dostępu do internetu lub sprzętu, na którym mogą realizować podstawy programowe. Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.