Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach informuje o następujących możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie:

•bezpłatne telefoniczne wsparcie pracownika socjalnego prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach w godzinach pracy pod numerem telefonu 15 87 15 108
•bezpłatne wsparcie telefoniczne pedagoga lub psychologa prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w godzinach pracy pod numerem telefonu: 15 8723 345 lub po godzinach pracy: tel. 600 857 106
•bezpłatne ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia” numer telefonu 800 12 00 02
•bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”: https://twojparasol.com/

Z-ca Przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego

Irena Błojda