Zgodnie z rozporządzeniem premiera od 4 maja biblioteki mogą być stopniowo otwierane. Do ponownego przyjęcia czytelników już przygotowuje się Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach, która ma być otwarta w ciągu tygodnia.

          Zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej musimy m.in. zamontować ekrany ochronne oraz kupić płyn dezynfekujący i rękawiczki. Płyn już mamy, a osłony są zamówione i powinniśmy je otrzymać po majowym weekendzie - mówi dyrektor Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach Zenobia Trójczak. Wspomniane środki ochrony będą stosowane zarówno w siedzibie głównej biblioteki, jak i jej filiach w Stojeszynie Pierwszym, Wierzchowiskach Pierwszych i Wolicy Pierwszej. --- Wszędzie obsługa czytelników będzie się odbywać przy wejściu do placówek, ponieważ wizyty wewnątrz obiektów wiązałyby się z koniecznością ich obowiązkowej dezynfekcji. Decyzje w sprawie ponownego otwarcia bibliotek podejmują dyrektorzy placówek w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Sanepidu.