Przedszkola w Gminie Modliborzyce wznawiają swoją działalność od poniedziałku 11 maja 2020 r.

Na przyjęcie dzieci wszystkie oddziały przedszkolne zostały przygotowane według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z tymi zaleceniami liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 12, a minimalna przestrzeń do zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. W salach, w których odbywają się zajęcia, nie może być dywanów, pluszaków ani innych zabawek czy pomocy dydaktycznych, których nie można skutecznie zdezynfekować.
Kolejnym środkiem ostrożności jest zaopatrzenie w środki ochrony pracowników przedszkola, którym Gmina Modliborzyce już zapewniła m.in. maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji.
Na podstawie wytycznych GIS w Samorządowym Przedszkolu w Modliborzycach może przebywać w sumie 13 dzieci, w Wierzchowiskach Drugich – 8 dzieci, a w Stojeszynie Pierwszym – 7.
Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola mają rodzice, którzy we dwoje opracują zawodowo oraz matki samotnie wychowujące dzieci, które muszą powrócić do pracy.