Szanowni Państwo, z upoważnienia Pana Michała Rzytkiego Dyrektora Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, przekazuję pismo Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachęcające do włączenia się w prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kampanię informacyjną - „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

Akcja ma na celu zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.
Więcej informacji o prowadzonej akcji znajduje się na stronie https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/