Oferta Publicznej Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im.Stefanii Wołynki w Janowie lubelskim na rok szkolny 2020/2021